هفت حرکت اصلی بدنسازی

زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
آقای نیکخواه
شنبه، 19 تیر
99

این هفت حرکت اصلی بدنسازی که می خواهیم بررسی کنیم باید جزء جدا ناپذیر تمرینات شما باشند. اگر مجبور بودید فقط 7 حرکت را برای تمرین انتخاب کنید، این هفت حرکت را انتخاب کنید و بهبود کلی اساسی در بدنتان حاصل خواهد شد. هر کدام از این حرکات، ترکیبی از گروه عضلات مختلف را تحریک می کنند و مزیت زیادی از لحاظ ترشح هورمونهای رشد مثل تستسترون و HGH برایتان خواهند داشت. . 🔹اسکوات
اسکوات بخش های مختلفی از بدنتان را به کار می گیرد، اما تمرکز اصلی حرکت روی پاها، زیر کمر و عضلات مختلف باسن است و در واقع یک تمرین بدنسازی مخصوص پا به شمار می رود.
اسکوات یعنی هالتر را روی شانه هایتان قرار دهید و با وزنه بنشینید تا جایی که باسن شما تقریبا به زمین برسد. رایجترین مسئله در بین افراد تازه کار این است که وزنه را بیش از حد سنگین بر می دارند و به اندازه کافی پایین نمی روند. در اسکوات باید تا جای ممکن باسنتان پایین برود تا کاملا فشار حرکت را در عضلات باسن حس کنید. اسکوات را باید کاملا آهسته و کاملا کنترل شده انجام دهید. هرگز تا وقتی که فرم حرکت تان کاملا درست نیست وزنه را افزایش ندهید و مطمئن شوید که در طول حرکت قوس مناسب کمر را حفظ کنید تا مانع آسیب به کمر شوید. در بالا آمدن از اسکوات سعی کنید تا جای ممکن عضلات شکم را سفت کنید و از عضلات شکم کمک بگیرید.
. 🔹ددلیفت
ددلیفت حرکتی است که بدنتان را کاملا از این رو به آن رو خواهد داد، اما لازم است که فرم کاملا درستی داشته باید و اگر نه می تواند بسیار خطرناک باشد. مهم ترین اشتباه در حرکت ددلیفت حفظ نکردن انحنای مناسب در زیر کمر است. در طول مدت کل حرکت لازم است که انحنای زیر کمر را حفظ کنید، و اگر نه فشار وحشتناکی به قسمت پایین کمر وارد خواهد شد.

اشتباه رایج دیگر بلند کردن وزنه تا جایی است که زان وها کاملا صاف شوند، این نیز فشار اضاف های به قسمت پایین کمر وارد می کند. باید در طول مدت حرکت زانوهایتان به مقدار ناچیزی خم بدیدگاه شما